Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thời khóa biểu

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Tải nhiều nhất

Thống kê

  • 25329 truy cập
  • 15 trong hôm nay
  • 48287 lượt xem
  • 24 trong hôm nay
  • 1 thành viên

Điều tra ý kiến

Nội dung chính

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

  • Trường Tiểu học Thụy Lâm
  • 17-05-2016
  • 2.3 MB
,
,
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/2
CHÀO MỪNG

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Giáo viên thực hiện: Trần Minh Tân
Trường Tiểu Học Trường Xuân 2 - Tháp Mười – Đồng Tháp
a) Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
c) Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo.
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
như
như
như
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Bài tập 1:
Xếp những từ ngữ sau vào hai nhóm:
cây đa,
gắn bó,
dòng sông,
con đò,
nhớ thương,
yêu quý,
mái đình,
thương yêu,
ngọn núi,
phố phường,
bùi ngùi,
tự hào.
1.Chỉ sự vật ở quê hương
2. Chỉ tình cảm đối với quê hương
M:
M:
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
,
,
Bài tập 2:
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:
Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn)
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
( quê quán , quê cha đất tổ , đất nước , giang sơn , nơi chôn rau cắt rốn )
Bài tập 2:
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:
Tây Nguyên là của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
quê hương
quê quán
quê cha đất tổ
nơi chôn rau cắt rốn
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
( quê quán , quê cha đất tổ , đất nước , giang sơn , nơi chôn rau cắt rốn )
Bài tập 2:
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:
Tây Nguyên là của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
quê quán
quê cha đất tổ
nơi chôn rau cắt rốn
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
( quê quán , quê cha đất tổ , đất nước , giang sơn , nơi chôn rau cắt rốn )
Bài tập 2:
Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:
Tây Nguyên là của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
quê cha đất tổ
nơi chôn rau cắt rốn
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Bài tập 3:
a. Những câu nào trong đoạn văn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì?
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
(Theo nguyễn Thái Vận)
b. Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “làm gì?”
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
Bài tập 3: b) Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “làm gì?”
Ai
Làm gì?
Chúng tôi
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Bài tập 3:
a. Những câu nào trong đoạn văn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì?
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
(Theo nguyễn Thái Vận)
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
Bài tập 3: b) Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “làm gì?”
Ai
Làm gì?
Chúng tôi
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo, vừa bùi.
làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
Cha
Mẹ
Chị tôi
đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
- bác nông dân
- em trai tôi
- những chú gà con
- đàn cá
Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? : bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá
Bài tập 4:
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Bác nông dân đang cày ruộng.
Em trai tôi đi câu cá ngoài ao.
Những chú gà con đang mổ thóc trên sân.
Đàn cá đang lội tung tăng dưới nước.
a) Giàn mướp.
b) Nhớ thương.
c) Rặng dừa.
d) Công viên.
e) Tự hào.
Các từ dưới đây từ nào là từ chỉ sự vật ở quê hương:
Đ
S
Đ
Đ
S
TRÒ CHƠI :
Ai nhanh, ai đúng?
0
1
2
3
4
5
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?
Đặt câu theo mẫu Ai làm gì ? với các từ ngữ sau:
cô y tá;

chú mèo con.
Xin chân thành cảm ơn qúy thầy cô giáo!
Chúc các em chăm ngoan – học giỏi!...
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top