1. Hiệu trưởng: Ông (bà) : Lê Quốc Hoàn Điện thoại: CQ: (04)39671394 DĐ: 0963661969 NR: (04)3 9674245 2. Phó hiệu trưởng: Ông (bà): Ngô Thị Mai Điện thoại: CQ:( 04) 39671931 DĐ: 01664351699 NR: 3. Chủ tịch công đoàn: Ông (bà): Nguyễn Thị Mai Trang Điện thoại: CQ: (04) 3967.1931 ...