1- Tập thể : - Trường : Tập thể lao động tiên tiến - Chi bộ : Trong sạch vững mạnh. - Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc. - Liên Đội : Mạnh cấp huyện. 2- Cá nhân: + Lao động tiên tiến 44 đ/c = 100% + Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố : 0 + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 6 đ/c...